Biuro Handlowe:

"BEM-BUD" Sp. z o.o.
ul. Kowalska 106
51-424 Wrocław

NIP: 895-17-49-842

Zarejestrowana pod nr KRS 0000013550 w Sądzie
Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej VI
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Wysokość kapitału zakładowego: 200.000,00 zł

tel./fax (071) 345-65-68
tel. (071) 345-66-55
E-mail biuro@bembud.com.pl

PLAN